Yogasagosamling

16 yogasagor av utbildade instruktörer i Medicinsk Barn & Ungdomsyoga med bilder på positionerna

16 yogasagor från några av våra utbildade instruktörer!

Om

När du köper samlingen får du tillgång till 2 pdf dokument. Båda dokumenten har samma innehåll med 16 sagor inklusive bilder, men det ena dokumentet är komprimerat så att det inte upptar så mycket plats när du laddar ner det.

I dokumentet kommer sagorna i text först och efter det bilder på övningarna. Då samlingen innehåller över 100 sidor så kanske du inte vill skriva ut allt och då kan du välja i skrivarinställningar vilka sidor du vill skriva ut.

Bakgrund

Yogasagorna i denna samlingen är skrivna av instruktörer i Medicinsk Barn & Ungdomsyoga. Flera av sagorna är den saga instruktörerna lämnade in som inlämningsuppgift för att bli diplomerade.

Syftet med samlingen är att ge dig som yogainstruktör, pedagog, förälder eller far-och morförälder inspiration till sagor som du kan använda för att yoga med barn.

Sagorna går självklart att anpassa till den ålder du vill. Mycket handlar om längd, språk, frågorna som ställs osv. Kortare sagor används med fördel till yngre barn, barn som inte gjort yoga tidigare och barn med funktionsnedsättning.

Jag som har satt ihop samlingen heter Sanna och är utbildningsansvarig i Medicinsk Barn och Ungdomsyoga. Till min hjälp har jag haft Linda Ydén, en av våra fantastiska instruktörer och hennes döttrar Matilda och Amanda som är på bilderna och visar positionerna.

Innehåll